ค่ายลูกเสือ 2565

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองร้อยตระเวนระยะไกลที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours