นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

   ^-^ บทความทางการศึกษา ^-^

 

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บครูบ้านนอก

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

ปฏิรูปการศึกษาแล้ว
ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ
โดย จารึก อะยะวงศ์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย
ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^ ปรัชญา/คำขวํญ   ชวค. ^-^
  

อัตลักษณ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม        ไหว้เป็นนิจ  จิตอาสา

เอกลักษณ์สถานศึกษา                                สภาพแวดล้อมร่มรื่น

คำขวัญ                                                        ความรู้ดี                   กีฬาเยี่ยม
                                                                    เปี่ยมคุณธรรม        นำชาติพัฒนา

ปรัชญา                              สุวิช.โชชเนสุโต  โหตุ
(ความเป็นผู้รู้ดี ย่อมเด่น ในสังคม)

สีประจำโรงเรียน                 น้ำเงิน  +  ขาว

อักษรย่อของโรงเรียน        ช.ว.ค.

ตราประจำโรงเรียน             ช้างเผือกในเสมาธรรมจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชวค.