วิทยาการคำนวณ ม.4   วิทยการคำนวณ ม.1    วิทยการคำนวณ ม.2       วิทยการคำนวณ ม.3        วิทยการคำนวณ ม.5        วิทยการคำนวณ ม.6     ติดต่อครูวินัย
   
 

นายวินัย วิลัยพิษ
ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 
 

Welcome Message Here

ถึง…ศิษย์รักทุกคนของครู
วันเวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะ….
ขณะนี้นักเรียนเหลือเวลา   อีกไม่มากนักก็จะต้องจากลาสถาบันการศงนี้ไปแล้ว
บางคนอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ 6 ปี บางคนก็ 3 ปี แต่ไม่ว่ากี่ปี อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของพวกเธอเองที่จะต้องจารึกไว้ว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิต พวกเธอได้มาอาศัยสถาบันแห่งนี้ เพาะปลูก “ความรู้,ประสบการณ์การเรียนรู้,ไมตรีจิตและจิตสำนึก” ให้กับตัวเธอเอง ซึ่งแต่ละคนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ไมตรีจิต และจิตสำนึกมากน้อยเท่าใดนั้น เป็นเรื่องยากที่จะตอบ แม้ว่าทุกคนจะถูกวัดโดยข้อสอบ แต่ข้อสอบนั้นก็ไม่อาจวัดได้หมดอย่างแท้จริง  ครูจึงคิดว่า อนาคตในภายหน้าเมื่อพวกเธอได้เรียนต่อในชั้นสูงๆขึ้นไป นั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เธอได้อะไรเท่าไรจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ในส่วนความรู้สึกครูเองก็อยากให้ลูกศิษย์ เป็นคน 
ประสบความสำเร็จ ด้านการเรียน  ด้านการงาน  ด้านครอบครัว  นั้นหมายความว่า
เรือจ้างลำนี้ได้ทำหน้าที่แล้ว...ขอให้ทุกๆ โชคดี

   
เทคโนออกแบบ ม.1      เทคโนออกแบบ ม.2       เทคโนออกแบบ ม.3      เทคโนออกแบบ ม.4      เทคโนออกแบบ ม.5